Ενημέρωση για τους εισερχόμενους σε ιατρεία και λοιπούς φορείς Π.Φ.Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/2021 (ΦΕΚ Β 4337/18.9.2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από ...

Σήμα εξώθυρας ιατρειών συμμόρφωση Ν 4829/2021

Αγαπητοί συνάδελφοι, Σύμφωνα με τον Ν. 4829 (ΦΕΚ 166/τ.Α’/10-09-2021), θα πρέπει στα ιδιωτικά ιατρεία, πολυϊατρεία και εργαστήρια, να υπάρχει το Ειδικό Σήμα Βεβαίωσης Εμβολιασμού, για τον Sars-CoV-2, με το οποίο επιβεβαιώνεται ότι όλο ...

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΑΔΕ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΦΠΑ ΣΤΑ RAPID TESTS

Σας διαβιβάζουμε την Υπ. Αριθμ. E2177/13.09.2021 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), με την οποία διευκρινίζεται ότι οι υπηρεσίες που αφορούν τη μέτρηση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού (rapid test)  σε ιδιωτικά ...

Προκήρυξη ΠΜΣ “Διαχείριση και Αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα” , Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σεπτέμβριος_Παράταση_Προκήρυξη-2021-2022-ΠΜΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΒΑΡΕΩΣ-ΠΑΣΧΟΝΤΑ-ΚΙ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΛήψη Brochure_UpdatedΛήψη

Πρόληψη ενδονοσοκομειακής μετάδοσης ελονοσίας

10221_ΕΟΔΥ_18906_ΠΡΟΛΗΨΗ_ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ_ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ_ΕΛΟΝΟΣΙΑΣΛήψη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ: ΙΣΛ ΚΛΕΙΣΤΑ 23-31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι η γραμματεία του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου θα παραμείνει κλειστή 23-31 Αυγούστου 2021.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ

Σας επισυνάπτουμε τη νέα Σύμβαση την οποία αφού συμπληρώσετε, θα πρέπει να μας τη στείλετε ταχυδρομικά σε δύο αντίτυπα, με πρωτότυπη υπογραφή, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφο, όπως αυτά αναφέρονται στο ...

© 2021 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ