Παιδιατρικές Ημέρες: 2024 Προκλήσεις για τον Παιδίατρο, 5-6 Οκτωβρίου 2024, Ολυμπιακό Μουσείο, Θεσσαλονίκη