ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΣΗ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Π.Ι.Σ.