ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ

ΑΠΟ 21/12/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 3/1/2024

ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ