Ενημερωτικό Σημείωμα του Νομικού Συμβούλου του Π.Ι.Σ. κ. Ευάγγελου Κατσίκη με θέμα: «Τροποποίηση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας από 24-7-2023 έως 28-8-2023 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 39873/22-7-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4698/27-7-2023)»