Έναρξη εφαρμογής συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης των παραπεμπτικών Ιατρικών Πράξεων –Διαγνωστικών Εξετάσεων, για τους ασφαλισμένοuς στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ-Επικαιροποιημένες Οδηγίες