11η Σύνοδος της Ελληνικής HPV Εταιρείας – 3η Διάσκεψη 131 Φορέων | 10 & 11 Ιουνίου 2023 | Διαδικτυακά

Η 3η Διάσκεψη των Φορέων θα λάβει χώρα διαδικτυακά την Κυριακή, 11 Ιουνίου 2023, από 12:30 έως 15:30, στο πλαίσιο της 11ης Συνόδου της Ελληνικής HPV Εταιρείας
βλ. παρακάτω το Πρόγραμμα 

Σας παρακαλούμε, πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για να επιλέξετε ΝΑΙ ή ΟΧΙ εαν επιθυμείτε να λάβετε τον λόγο κατά την Διάσκεψη.
Επιθυμώ να λάβω τον λόγο

Όσοι απαντήσουν με ΝΑΙ θα λάβουν στην συνέχεια πληροφορίες σχετικά με την διαδικτυακή τους σύνδεση.