17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας_28/9 – 01/10 2023, Royal Olympic Hotel, Αθήνα

Η εγγραφή πραγματοποιείται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.e-myrtaly.gr/gr/pese-epilepsy2023

Όλες οι πληροφορίες, αναρτώνται σταδιακά στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου: https://epilepsycongress.gr/