ΕΟΠΥΥ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΜΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (OTP)