Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το διάστημα από σήμερα, 27/03/2023 έως και τη M. Δευτέρα, 10/4/2023