Νοσοκομείο Ιεράπετρας-Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος, για πρόσληψη ενός (1) Ιατρού ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας και ενός (1) Ιατρού ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Διοίκηση της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Ιεράπετρας (Γ.Ν.-Κ.Υ. Ιεράπετρας) μας ενημέρωσε ότι ενδιαφέρεται να συνεργαστεί για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη, με έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Παθολογίας και με έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας, με καθεστώς έκδοσης από αυτόν δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του.

Η  απασχόληση θα είναι είτε πρωινό τακτικό ωράριο και εφημερίες, είτε μόνο εφημερίες, είτε μόνο πρωινό τακτικό ωράριο από Δευτέρα έως Παρασκευή.    

Οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσωπικού του Νοσοκομείου Ιεράπετρας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2842-3-40205.   

     

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

© 2023 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ