ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ

Αγαπητή συναδέλφισσα / Αγαπητέ συνάδελφε,

Με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 296 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17-01-2018) κάθε ιατρός ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ κάθε έτος και μέχρι τέλος Φεβρουαρίου να υποβάλει στο Σύλλογο τού οποίου είναι μέλος, ετήσια δήλωση, την οποία σας επισυνάπτουμε.

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε  ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άρθρο 315 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17-01-2018), τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου υποχρεούνται σε ετήσια εισφορά, η οποία καταβάλλεται μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους ενώ από 01/03 επιβάλλονται οι νόμιμες προσαυξήσεις.

Οι τρόποι πληρωμής έχουν ως εξής:

  •  Στα γραφεία του συλλόγου (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 – 13:00) με μετρητά.
  • Μέσω τραπεζικού λογαριασμού στην τράπεζα EUROBANK  Αριθμ. Λογαριασμού: 0026.0169.57.0100188218,

IBAN: GR26 0260 1690 0005 7010 0188 218

Αιτιολογία: το ονοματεπώνυμο σας

Συνημμένα αντίγραφα της σχετικής νομοθεσίας.