Σήμα εξώθυρας ιατρειών συμμόρφωση Ν 4829/2021

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τον Ν. 4829 (ΦΕΚ 166/τ.Α’/10-09-2021), θα πρέπει στα ιδιωτικά ιατρεία, πολυϊατρεία και εργαστήρια, να υπάρχει το Ειδικό Σήμα Βεβαίωσης Εμβολιασμού, για τον Sars-CoV-2, με το οποίο επιβεβαιώνεται ότι όλο το προσωπικό του Φορέα Π.Φ.Υ. έχει εμβολιαστεί. Το σχετικό έντυπο θα αναρτάται στην είσοδο του Φορέα είτε σε θέση όπου ο πολίτης μπορεί να ενημερωθεί.

Επισυνάπτουμε την σχετική νομοθεσία.

Ο Πρόεδρος

Νικολαράκης Κωνσταντίνος