ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ‘ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ’ ΒΟΥΛΑΣ