ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΑΔΕ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΦΠΑ ΣΤΑ RAPID TESTS

Σας διαβιβάζουμε την Υπ. Αριθμ. E2177/13.09.2021 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), με την οποία διευκρινίζεται ότι οι υπηρεσίες που αφορούν τη μέτρηση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού (rapid test)  σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια όπως ορίζονται στο Π.Δ. 84/2001, ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτες γιατρούς πραγματοποιούνται με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ με ισχύ μέχρι 31.12.2022.