ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Σας επισυνάπτουμε τη νέα Σύμβαση την οποία αφού συμπληρώσετε με τα προσωπικά σας στοιχεία, θα πρέπει να τη στείλετε ταχυδρομικά σε δύο αντίτυπα, με πρωτότυπη υπογραφή, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφο, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Α της Σύμβασης και ορίζονται ακολούθως, στη Δ/νση : 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, 3ο χλμ Ε.Ο. Ηρακλείου Μοιρών, Εσταυρωμένος, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71500,

Υπόψη Κας Εύης Γαρεδάκη, Δ/νση Δημόσιας Υγείας.

Παράλληλα, όπως μας γνωρίσετε τον ΑΔΤ και το ΑΜΚΑ σας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Προϋποθέσεις συμμετοχής ιδιωτών ιατρών υπό Α στο Δίκτυο Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19.

1.      Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο ιατρικό σύλλογο

2.      Πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού του ιατρού κατά του κορωνοϊού COVID-19,

3.      Υπεύθυνη Δήλωση διαθεσιμότητας να αναλάβει τη διενέργεια των εμβολιασμών,

4.      Άδεια λειτουργίας ιατρείου

5.      Πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 για τυχόν βοηθητικό νοσηλευτικό προσωπικό

Για την επίσπευση ωστόσο της διαδικασίας θα μπορούσατε να προσκομίσετε τα ως άνω έγγραφα αυτοπροσώπως.

Η σύμβαση θα υπογραφεί ακολούθως  από τη Διοικήτρια της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης και θα ενημερωθείτε σχετικά.

Σας ευχαριστούμε θερμά,

Με εκτίμηση,

Εύη Γαρεδάκη

Προϊσταμένη Τμήματος Εφαρμογής Δράσεων Δημόσιας Υγείας

Δ/νση Δημόσιας Υγείας

7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης

Τηλ. Επικοινωνίας: 2813-404429

Fax:  2810 331770

Email: egaredaki@hc-crete.gr, dimosiaygeia@hc-crete.gr