ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ

Σας επισυνάπτουμε τη νέα Σύμβαση την οποία αφού συμπληρώσετε, θα πρέπει να μας τη στείλετε ταχυδρομικά σε δύο αντίτυπα, με πρωτότυπη υπογραφή, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφο, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Α της Σύμβασης και ορίζονται ακολούθως, στη Δ/νση : 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, 3ο χλμ Ε.Ο. Ηρακλείου Μοιρών, Εσταυρωμένος, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71500,

Υπόψη Κας Εύης Γαρεδάκη, Δ/νση Δημόσιας Υγείας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Προϋποθέσεις συμμετοχής ιδιωτικών φορέων υπό Α στο Δίκτυο Εθνικού Προγράμματος  Εμβολιασμών  κατά του κορωνοϊού COVID-19.

1)      Για ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και ιδιωτικά πολυϊατρεία: βεβαίωση λειτουργίας από τον κατά τόπον αρμόδιο ΙΣ κατά το ΠΔ 84/2001 (Α΄ 70) και την υπό στοιχεία ΓΠ/οικ.72218/2014 (Β΄2302)

2)      Για ιδιωτικές κλινικές: άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, βεβαίωση καλής λειτουργίας από την κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια

3)      Για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό: άδεια/ βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα (ή/και αντίγραφο τίτλου σπουδών μέχρι την έκδοση της άδειας).

Εκτός, από τα παραπάνω δικαιολογητικά, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε για το κάθε μέλος ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που θα συμμετέχει στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, τα εξής στοιχεία:

1)      Πιστοποιητικό Εμβολιασμού

2)      ΑΜΚΑ

3)      ΑΔΤ

4)      Στοιχεία Επικοινωνίας

Για την επίσπευση ωστόσο της διαδικασίας θα μπορούσατε να προσκομίσετε τα ως άνω έγγραφα αυτοπροσώπως.

Η σύμβαση θα υπογραφεί ακολούθως  από τη Διοικήτρια της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης και θα ενημερωθείτε σχετικά.

Σας ευχαριστούμε θερμά,

Με εκτίμηση,

Εύη Γαρεδάκη

Προισταμένη Τμήματος Εφαρμογής Δράσεων Δημόσιας Υγείας

Δ/νση Δημόσιας Υγείας

7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης

Τηλ. Επικοινωνίας: 2813-404429

Fax:  2810 331770

Email: egaredaki@hc-crete.gr, dimosiaygeia@hc-crete.gr

© 2023 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ