9ο Συνέδριο Ερευνητικής Εταιρείας Ουρογεννητικής Ογκολογίας

9ο  Συνέδριο Ερευνητικής Εταιρείας Ουρογεννητικής Ογκολογίας

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 24 έως 26 Σεπτεμβρίου 2021

Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Mediterranean Palace, Θεσσαλονίκη

Οργάνωση: Ερευνητική Εταιρεία Ουρογεννητικής Ογκολογίας

Email: congress-secretary@voyagertravel.gr   

Website: www.voyagertravel.gr