10ο Ετήσιο Ουρολογικό Συνέδριο “Εξελίξεις στην Ουρολογία”

10ο  Ετήσιο Ουρολογικό Συνέδριο “Εξελίξεις στην Ουρολογία”

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 17 έως 19 Δεκεμβρίου 2021

Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

Οργάνωση: Ινστιτούτο Έρευνας & Εφαρμογών Ουροποιογεννητικού Συστήματος

Email: congress-secretary@voyagertravel.gr  

Website: www.ur-congress.gr