ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γ5α/Γ.Ποικ.27049/5-4-2019 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» ( Β 1357, Β 2331)

© 2021 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ