Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων” – Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων”, διάρκειας 3 
ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).
Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους  Πανεπιστημίου της  ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα 
Ιατρικής, Νοσηλευτικής και άλλων τμημάτων ή σχολών με συναφή 
αντικείμενα, (β) ΤΕΙ/ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής 
προερχόμενοι από Τμήματα Νοσηλευτικής, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας,  Μαιευτικής και άλλων Τμημάτων με συναφή αντικείμενα, να υποβάλλουν  αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 μέχρι τις 26 Μαΐου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις 
εισαγωγής, θα βρείτε στην ιστοσελίδα

http://www.med.uoc.gr/?q=metaptyxiaka/programmata/emvoliasmoi-loimokseis/website

Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κρήτης
τηλ. 2810 394868