ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι από 01/01/2021 η χορήγηση αναρρωτικών αδειών θα πραγματοποιείται από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης για τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ.

© 2021 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ