ΟΔΗΓΙΕΣ COVID-19 ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, με αρ. πρωτ. Δ1β/ΓΠ οικ. 47415/24.7.2020, (Α.Π. ΠΙΣ 6557/7.8.2020), με θέμα «Οδηγίες ετοιμότητας και διαχείρισης κρουσμάτων covid-19 σε κρουαζιερόπλοια», προς ενημέρωσή σας και ενημέρωση των μελών της  περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.