ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

Αγαπητή συναδέλφισσα/Αγαπητέ συνάδελφε,

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Πρωτοδικείου Λασιθίου με θέμα «Ανακοίνωση για εγγραφή στον κατάλογο πραγματογνωμόνων»,  για ενημέρωσή σας.

© 2023 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ