ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΜΕΛΗ-ΙΑΤΡΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αξιότιμε/η κύριε/κυρία,

Ονομάζομαι Διονύσιος Στασινόπουλος και είμαι Διδακτορικός Φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 

Στο πλαίσιο εκπόνησης της Διδακτορικής μου Διατριβής, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, εφόσον είναι δυνατόν, να αποστείλετε/προωθήσετε στα μέλη σας (Ιατρούς), τον παρακάτω σύνδεσμο που αφορά Ερωτηματολόγιο για τη στάση των στελεχών υγείας στο Φαινόμενο της «Παραοικονομίας στον Ιατρικό Κλάδο»:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf86D4aQ1K4zFPcs_RS5ISQA_oNAKi4GuzOfwqqktsjt-BuCA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Η συμπλήρωσή του ερωτηματολογίου, πιστεύουμε ότι θα συνεισφέρει στην αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης καθώς θα καταγραφούν οι απόψεις των ίδιων των στελεχών της υγείας, οριοθετώντας το φαινόμενο στις πραγματικές του διαστάσεις. 

Παρακαλώ πολύ για την αξιολόγηση του αιτήματος μου, ευελπιστώντας να τύχω της θετικής ανταπόκρισής σας, στην ερευνητική μου προσπάθεια.  

Με εκτίμηση,

Διονύσιος ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής