ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BioS ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαδικτυακό – Δωρεάν – Χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+

Συμμετέχει ως συνεργάτης το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών – Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το BioS στοχεύει στην προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας και των ιατρών μέσω σχεδιασμού, ανάπτυξης και παράδοσης νέων αρθρωτών επαγγελματικών προγραμμάτων σπουδών στην Υπολογιστική Βιολογία, καθώς και των εγκάρσιων δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες δεξιοτήτων που προσδιορίζονται από τα υπάρχοντα ερευνητικά στοιχεία.

Ο απώτερος σκοπός του είναι να παρέχει στους επαγγελματίες υγείας γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις ταυτόχρονες προκλήσεις στα συστήματα, τις υπηρεσίες και τις πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της υγείας, προς όφελος της υγείας των πολιτών της ΕΕ.

Το έργο BioS στοχεύει στην παραγωγή τεσσάρων βασικών ενοτήτων, συγκεκριμένα:

Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική.

Ενότητα 2: Υπολογιστική στατιστική για κλινικούς γιατρούς.

Ενότητα 3: Εμπορικές εξατομικευμένες υπηρεσίες γονιδιωματικής στην περίθαλψη των ασθενών.

Ενότητα 4:Βελτίωση της ποιότητας στην υγειονομική περίθαλψη.

Για συμμετοχή στην εκπαίδευση εγγραφή  εδώ:  https://mooc.bios-project.eu/

Πληροφορίες για το έργο BIOS:   www.bios-project.eu

Επικοινωνία:   gialelis@ece.upatras.gr    και   iliaskon@upatras.gr