9η Ουρολογική Συνάντηση Κεντρικής Ελλάδας µε Διεθνή Συµµετοχή

9η Ουρολογική Συνάντηση Κεντρικής Ελλάδας µε Διεθνή Συµµετοχή, Χώρος Διεξαγωγής: Domotel Xenia, Βόλος, Ημερομηνία Διεξαγωγής: 6-8 Νοεμβρίου 2020

Διοργάνωση: Ερευνητικό Κέντρο Παθήσεων του Ουροποιογεννητικού (ΕΚΠΟ) Επίσημη Ιστοσελίδα: https://voyagertravel.gr/index.php/component/dpcalendar/event/155.html Email: congress-secretary@voyagertravel.gr