5ο Πρακτικό Σεμινάριο: Εισαγωγή στην Απεικόνιση του Μαστού. Hands on Course – Με Πρακτική Εφαρμογή

5ο Πρακτικό Σεμινάριο: Εισαγωγή στην Απεικόνιση του Μαστού. Hands on Course – Με Πρακτική Εφαρμογή, Χώρος Διεξαγωγής: Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη, Ημερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020

Διοργάνωση: Ινστιτούτο Γυναικολογικής Ογκολογίας & Μαστολογίας σε συνεργασία με την Β’ Μαιευτική–Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Επίσημη Ιστοσελίδα: https://voyagertravel.gr/index.php/component/dpcalendar/event/148.html Email: congress-secretary@voyagertravel.gr