3η Διημερίδα «Σύγχρονες απόψεις στην Νευροεντατική»

3η Διημερίδα «Σύγχρονες απόψεις στην Νευροεντατική», Χώρος Διεξαγωγής: Mediterranean Palace Hotel, Θεσσαλονίκη, Ημερομηνία Διεξαγωγής: 11 – 13 Δεκεμβρίου 2020

Διοργάνωση: Ινστιτούτο Μελέτης της Βαριάς Νόσου, Επίσημη Ιστοσελίδα: https://voyagertravel.gr/index.php/component/dpcalendar/event/158.html Email: congress-secretary@voyagertravel.gr