Επιστολή Π.Ι.Σ. σχετικά με την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων ειδικότητας περιόδου Ιουνίου 2020

© 2023 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ