ΕΦΚΑ

Προσοχή!!

Σας γνωρίζουμε ότι μέχρι 06/04/2020, o προγραμματισμός των ραντεβού για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών θα πραγματοποιείται μόνο για υποθέσεις που αφορούν στην κάλυψη επειγουσών αναγκών.
Σε κάθε περίπτωση, με την υποβολή του ηλεκτρονικού αιτήματος για ραντεβού, ο ασφαλισμένος κατοχυρώνεται ως προς τις προθεσμίες, οι οποίες αφορούν οποιαδήποτε πράξη και ενέργεια ενώπιον του Φορέα.

Για την εξυπηρέτηση σας  ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. www.efka.gov.grα.Μένουμε σπίτι –είσοδο για κλείσιμο  ραντεβού   (χρήση  κωδίκων  Taxisnet)

β. Νέα αίτηση ( αιτήματα για πληροφορίες ,ασφαλιστική ικανότητα κ.λ.π.)

γ. Άλλες εφαρμογές  

α) έκδοση ΕΚΑΑ (ευρωπαϊκή  κάρτα  ασφάλισης)

β)Έκδοση  βεβαίωσης  προϋπηρεσίας (βεβαιώσει ασφάλισης )