ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Π.Ι.Σ._ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ & ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΟΔΥ

Σας αποστέλλουμε γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Π.Ι.Σ όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών με τη χρήση υπηρεσιών τηλεϊατρικής. Επισημαίνουμε ότι η τηλεϊατρική αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για έκτακτες καταστάσεις αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ιατρική πράξη και την κλινική εξέταση από τον ιατρό. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ενημέρωση και συναίνεση του εξεταζόμενου και πιστή εφαρμογή των οδηγιών του ΕΟΔΥ.

© 2023 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ