ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΕΙΑ/ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Αγαπητή συναδέλφισσα / Αγαπητέ συνάδελφε,

Κατόπιν της απόφασης της κυβέρνησης για περιορισμό της κυκλοφορίας θα πρέπει από σήμερα 23/03/2020 και έως στις 06/04/2020 όλοι οι ιατροί για την μετακίνησή σας από και προς τα ιατρεία/Νοσοκομεία κ.λπ., να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα και βεβαίωση εργαζόμενου Τύπου Α (επισυνάπτεται) η οποία υπογράφεται άπαξ.

Για τις λοιπές μετακινήσεις σας θα πρέπει να συμπληρώσετε την Βεβαίωση τύπου Β την οποία μπορείτε να αντλήσετε από το https://forma.gov.gr/ ή να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία του sms στο 13033.