ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Αρ. Πρωτ. 465
Άγιος Νικόλαος 10/09/2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17-1-2018) και την απόφαση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου με αρ.πρωτ. 501/1.3.2018
© 2023 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ