Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ετήσιας διάρκειας με Ιατρούς Εργασίας στη Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

I.K.A. – E.T.A.M.: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ

© 2020 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ