Ενημέρωση για τους εισερχόμενους σε ιατρεία και λοιπούς φορείς Π.Φ.Υ.
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.
Σήμα εξώθυρας ιατρειών συμμόρφωση Ν 4829/2021
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΑΔΕ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΦΠΑ ΣΤΑ RAPID TESTS
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 130022/07-12-2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 5387) περί καθορισμού ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, λόγω της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19
Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις.
Προκήρυξη ΠΜΣ “Διαχείριση και Αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα” , Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πρόληψη ενδονοσοκομειακής μετάδοσης ελονοσίας
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ: ΙΣΛ ΚΛΕΙΣΤΑ 23-31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
Παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με το νέο σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας και τον τρόπο καταβολής επιδόματος στους ειδικευόμενους ιατρούς για τη συμμετοχή τους σε αυτές
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΩΝ
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19
Αναπροσαρμογή επιδόματος, ρύθμιση διαδικασίας και τρόπου καταβολής αυτού στους ειδικευόμενους ιατρούς για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις για τη λήψη τίτλου ειδικότητας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Γενετική του Ανθρώπου – Γενετική Συμβουλευτική” του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Εγρήγορση για κρούσματα Δάγκειου πυρετού, Chikungunya και λοίμωξης από ιό Zika (νοσημάτων που μεταδίδονται με κουνούπια Aedes), Ιούνιος 2021
Αγγελία θέσεων εργασίας στη Γερμανία
Συμπλήρωση Εγκυκλίου σε ότι αφορά εγκεκριμένα βιοκτόνα σκευάσματα για την αντιμετώπιση των κουνουπιών
Οδηγίες ετοιμότητας και διαχείρισης κρουσμάτων covid-19 σε κρουαζιερόπλοια
Ενημέρωση για δικαιολογητικά δαπάνης παρόχων υγείας σε στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ROYAL HOSPITAL ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΚΥΠΡΟΣ
ΕΟΠΥΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γ5α/Γ.Ποικ.27049/5-4-2019 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ” ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ” ( Β 1357, Β 2331)
Συνήθεις αναρρωτικές άδειες εν ενεργεία στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.- Συμπλήρωση υποδείγματος
Γ55 – 01 – Κοινοποίηση Ν.4790-2021 (επανέκδοση συνταγών, γνωματεύσεις χρονιως πασχόντων)
Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας για την ενίσχυση της διάγνωσης και επιδημιολογικής επιτήρησης της λεϊσμανίασης στην Ελλάδα, Απρίλιος 2021
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΣ. ΚΡΗΤΗΣ
Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων” – Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
ΟΠΣ-ΣΕΠΕ ΙΕ _ Δημοσίευση της υα 5685/121/2021 -ΦΕΚ Β 669/22.02.2021
ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Π.Φ.Υ. ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΜΑΙ σημαίνει ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ “Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟIΟΥ SARS-CoV-2”
Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020): «Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί με τις οδηγίες 2019/1833/ΕΕ και 2020/739/ΕΕ της Επιτροπής (Ε.Ε. L 262/17.10.2000, L 279/31.10.2019 και L 175/04.06.2020»
Επικαιροποίηση συστάσεων εμβολιασμού για παιδιά και ενήλικες κατά την 2η έξαρση της πανδημίας SARS-CoV-2
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΤΑΧΕΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (RAPID TEST) ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΘΕΝΩΝ COVID-19
ΠΡΟΣΦΟΡΑ για ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΣΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ
Οδηγίες ΕΟΔΥ- Αντιμετώπιση COVID-19 στο σχολείο
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΣΛ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ 17-31/8/2020
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΜΕΛΗ-ΙΑΤΡΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BioS ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έναρξη διαδικτυακών παρουσιάσεων (webinars) για την Ειδικότητα και Άσκηση Ιατρικής στη Βρετανία
Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ. 26/2020 (ΦΕΚ Α΄ 50/06.03.2020): «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/EΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ ’’σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασία’’» (Ε.Ε. L 345/27.12.2017, L 136/01.06.2018, L 225/06.09.2018, L 30/31.01.2019 και L 164/20.06.2019) – Τροποποίηση των π.δ. 399/94 (Α΄ 221) και π.δ. 307/86 (Α΄ 135) »
Ενιαίο κείμενο διατάξεων ʺσχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασίαʺ – άτυπη κωδικοποίηση
AΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΟΔΥ:«Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας για την ανάγκη ενισχυμένης επιτήρησης της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, 2020»
ΕΟΔΥ: «Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας για την ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας κρουσμάτων ελονοσίας, Μάιος 2020»
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων
Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ): Διεύρυνση του δικτύου συμβεβλημένων ιατρών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΕΟΠΥΥ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
ΕΟΔΥ: Οδηγίες για το νέο κορωνοιό για τα εργαστήρια
ΕΟΠΥΥ «Οδηγίες συνταγογράφησης».
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΟΓΝΟΥ-ΕΠΙΤΟΚΟΥ
Έγγραφο ΙΣΛ για διαχείριση ιατρικών αποβλήτων
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ενημέρωση ΕΟΠΥΥ σχετικά με τη διαδικασία συνέχισης αγωγής για φάρμακα που υποβάλλονται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προσέγγισης (Σ.Η.Π.)
ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Ι.Σ.ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΕΙΑ/ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΦΕΚ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Προσλήψεις Ιδιωτικού Σαουδαραβικού Ομίλου, Αθήνα 14-15 Ιουλίου 2018
© 2021 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ