Αιμορραγία μετά τον τοκετό, από το Α έως το Ω, 2 Απριλίου 2016, Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza

Αιμορραγία μετά τον τοκετό, από το Α έως το Ω
Α’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής
Σάββατο 2 Απριλίου 2016, Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza
www.bleedingafterlabour2016.mdcongress.gr

Σελίδα 9 από 32