16 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Το 16ο Πανελληνίο Συνέδριο Αγγειολογίας - Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής θα διεξαχθεί στην Αθήνα, 03-05 Μαρτίου 2017, στον πολυχώρο "Αίγλη" Ζαππείου. Το ανωτέρο συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής.
Περισσότερα...

Σελίδα 5 από 34