ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ Α(Η1Ν1) ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ Α(Η1Ν1) ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

7-8 Σεπτεμβρίου 2009

Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο «Divani Caravel», Αθήνα

Οργάνωση: Εθνική Σχολή Δημίας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) και Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)

Σελίδα 34 από 34