ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 13 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 4607/26.3.2018 Προκήρυξη 13 θέσεων ιατρών ΕΣΥ για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας».

Σελίδα 5 από 31