ΓENIKO NOΣOKOMEIO ΣAMOY

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «AΓIOΣ ΠANTEΛEHMΩN» προκηρύσσει θέσεις ως εξής:

Mία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Aναισθησιολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Eπιμελητή B.
Mία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Παθολογίας ή Aναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας ή Kαρδιολογίας ή Xειρουργικής στον εισαγωγικό βαθμό Eπιμελητή B


H αίτηση - δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι 10/11/2009.


Aιτήσεις-δηλώσεις μετά τη λήξη της ορισθείσης προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.
Oι αιτήσεις-δηλώσεις με τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ή να ταχυδρομηθούν με συστημένο δέμα στο Tμήμα Προσωπικού του Γεν. Nοσοκ. Σάμου «O AΓIOΣ ΠANTEΛEHMΩN» Συνταγματάρχου Kεφαλοπούλου 17-T.K. 83100 ΣAMOΣ, από το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν συμπληρωματικές πληροφορίες, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2273083125.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» προκηρύσσει θέσεις ως εξής:

Μία [1] θέση Επιμελητή Β Παθολογία  
Μία [1] θέση Επιμελητή Β Παιδιατρική


Η αίτηση - δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εις τετραπλούν κάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο (μία σειρά επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και τρεις σειρές απλές φωτοτυπίες) μέχρι 9-11-2009.

Αιτήσεις - δηλώσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτες.
Αιτήσεις - Δηλώσεις με τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στο Νοσοκομείο σε συστημένο δέμα εντός της καθορισμένης ημερομηνίας στη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμάίδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»,θέση Κουρί, Τ.Κ. 50200. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Γραμματείας του Νοσοκομείου (τηλ. 24630 57505).

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών προκηρύσσει θέσεις ως εξής:

Μία [1] θέση Επιμελητή Β Αιματολογίας ή Παιδιατρικής ή Παθολογίας
Δύο [2] θέσεις Επιμελητών Β Καρδιολογίας
Μία [1] θέση Διευθυντή Ψυχιατρικής για το Κ.Ψ.Υ.
Μία [1] θέση Επιμελητή Β Οδοντιάτρου για το Κ.Υ. Ηράκλειας
Μία [1] θέση Επιμελητή Α Οδοντιάτρου για το Κ.Υ. Σιδηροκάστρου
Μία [1] θέση Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας για το Κ.Υ. Στρυμονικού
Μία [1] θέση Επιμελητή Β Γενικής Ιατρικής για το Π.Ι. Κοίμησης

Αιτήσεις μέχρι 9/11/2009

Πληροφορίες στο τηλ. 23210-94782

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Άργους προκηρύσσει θέση ως εξής:

Μία [1] θέση Επιμελητή Β Καρδιολογίας


Αίτηση - δήλωση με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται εις τετραπλούν (1) επικυρωμένο και 3 σε απλά φωτοαντίγραφα μέχρι 05/11 /2009.

Από το Τμήμα Προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Αργούς οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία και στα τηλέφωνα 2751064152 και 2751064160 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις ή κατατίθενται στο Νοσοκομείο ή στέλνονται ταχυδρομικά με συστημένο δέμα στην διεύθυνση: Κορίνθου 191-21 200 ΑΡΓΟΣ.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ PEΘYMNOY

Το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου προκηρύσσει θέσεις ως εξής:

Μία [1] θέση Επιμελητή Β IATPIKHΣ BIOΠAΘOΛOΓIAΣ
Μία [1] θέση Επιμελητή Β ΩTOPINOΛAPYΓΓOΛOΓIAΣ 
Μία [1] θέση Επιμελητή Β ΓENIKHΣ IATPIKHΣ για το KENTPO YΓEIAΣ ANΩΓEIΩN - Π.I. ZΩNIANΩN


H αίτηση - δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο τμήμα προσωπικού του Γενικού Nοσοκομείου Pεθύμνου, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης, εις τριπλούν (3), κάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο (μία σειρά με όλα τα δικαιολογητικά επικυρωμένα και τρεις σειρές απλές φωτοτυπίες) από 16-10-2009 μέχρι & 04-11-2009.

Aιτήσεις - δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά μαζί με τα δικαιολογητικά στο τμήμα προσωπικού του Γενικού Nοσοκομείου Pεθύμνου με συστημένο δέμα στην καθορισμένη ημερομηνία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα προσωπικού του Nοσοκομείου μας, στα τηλέφωνα 28310-87100 & 28310-87260 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Xατζηδάκης).

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας  «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» προκηρύσσει θέσεις ως εξής:


Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού επί θητεία κλάδου ΕΣΥ, με βαθμό Επιμελητού Β ειδικότητα Νευροχειρουργικής, για το Νευροχειρουργικό Τμήμα του Νοσοκομείου (μετατροπή οργανικής θέσης Διευθυντού).
Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού επί θητεία κλάδου ΕΣΥ, με βαθμό Επιμελητού Β ειδικότητας Μαιευτικής - Γυναικολογίας


Αίτηση - δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Προσωπικού του Νοσοκομείου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης σε τρία (3) αντίτυπα (το ένα επικυρωμένο και άλλα δύο απλές φωτοτυπίες). Αιτήσεις - δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά και μαζί με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην Γραμματεία του ανωτέρου Νοσοκομείο με συστημένο δέμα, στην καθορισμένη ημερομηνία.

Από το Τμήμα Προσωπικού του ανωτέρω Νοσοκομείου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπλήρωμα πληροφορία, τηλ. 213/20775725 573.

ΓENIKO NOΣOKOMEIO ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου προκηρύσσει μία (1) θέση Επιμελητή Β Ουρολογίας

Αιτήσεις μέχρι 30/09/2009

Πληροφορίες στο τηλ. 26410-27066

ΓENIKO NOΣOKOMEIO ΠATPΩN

Το Γ.Ν. Πατρών  «O AΓIOΣ ANΔPEAΣ» προκηρύσσει μία (1) θέση Επιμελητή Β  Παιδιάτρου

Aίτηση - Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εις τριπλούν (ένα πακέτο πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα και δύο πακέτα απλές φωτοτυπίες) αυτοπροσώπως ή να ταχυδρομηθούν με συστημένο δέμα από την 9/9/09  μέχρι και 28/9/09 στο TMHMA ΠPOΣΩΠIKOY του Γενικού Nοσοκομείου Πατρών «O AΓIOΣ ANΔPEAΣ» από το οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν συμπληρωματικές πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλ. 2610-227867.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ

Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Κώ προκηρύσσει μία (1) θέση Επιμελητή Β Παθολογίας, μία (1) θέση Επιμελητή Β Παθολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας στη ΜΑΦ, με ειδίκευση στη ΜΕΘ του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κώ

Αιτήσεις μέχρι 28/09/2009

Πληροφορίες στα τηλ. 22420-22126 και 54222

Σελίδα 29 από 31