ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Άργους προκηρύσσει θέση ως εξής:

Μία [1] θέση Επιμελητή Β Καρδιολογίας


Αίτηση - δήλωση με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται εις τετραπλούν (1) επικυρωμένο και 3 σε απλά φωτοαντίγραφα μέχρι 05/11 /2009.

Από το Τμήμα Προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Αργούς οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία και στα τηλέφωνα 2751064152 και 2751064160 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις ή κατατίθενται στο Νοσοκομείο ή στέλνονται ταχυδρομικά με συστημένο δέμα στην διεύθυνση: Κορίνθου 191-21 200 ΑΡΓΟΣ.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ PEΘYMNOY

Το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου προκηρύσσει θέσεις ως εξής:

Μία [1] θέση Επιμελητή Β IATPIKHΣ BIOΠAΘOΛOΓIAΣ
Μία [1] θέση Επιμελητή Β ΩTOPINOΛAPYΓΓOΛOΓIAΣ 
Μία [1] θέση Επιμελητή Β ΓENIKHΣ IATPIKHΣ για το KENTPO YΓEIAΣ ANΩΓEIΩN - Π.I. ZΩNIANΩN


H αίτηση - δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο τμήμα προσωπικού του Γενικού Nοσοκομείου Pεθύμνου, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης, εις τριπλούν (3), κάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο (μία σειρά με όλα τα δικαιολογητικά επικυρωμένα και τρεις σειρές απλές φωτοτυπίες) από 16-10-2009 μέχρι & 04-11-2009.

Aιτήσεις - δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά μαζί με τα δικαιολογητικά στο τμήμα προσωπικού του Γενικού Nοσοκομείου Pεθύμνου με συστημένο δέμα στην καθορισμένη ημερομηνία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα προσωπικού του Nοσοκομείου μας, στα τηλέφωνα 28310-87100 & 28310-87260 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Xατζηδάκης).

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας  «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» προκηρύσσει θέσεις ως εξής:


Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού επί θητεία κλάδου ΕΣΥ, με βαθμό Επιμελητού Β ειδικότητα Νευροχειρουργικής, για το Νευροχειρουργικό Τμήμα του Νοσοκομείου (μετατροπή οργανικής θέσης Διευθυντού).
Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού επί θητεία κλάδου ΕΣΥ, με βαθμό Επιμελητού Β ειδικότητας Μαιευτικής - Γυναικολογίας


Αίτηση - δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Προσωπικού του Νοσοκομείου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης σε τρία (3) αντίτυπα (το ένα επικυρωμένο και άλλα δύο απλές φωτοτυπίες). Αιτήσεις - δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά και μαζί με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην Γραμματεία του ανωτέρου Νοσοκομείο με συστημένο δέμα, στην καθορισμένη ημερομηνία.

Από το Τμήμα Προσωπικού του ανωτέρω Νοσοκομείου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπλήρωμα πληροφορία, τηλ. 213/20775725 573.

ΓENIKO NOΣOKOMEIO ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου προκηρύσσει μία (1) θέση Επιμελητή Β Ουρολογίας

Αιτήσεις μέχρι 30/09/2009

Πληροφορίες στο τηλ. 26410-27066

ΓENIKO NOΣOKOMEIO ΠATPΩN

Το Γ.Ν. Πατρών  «O AΓIOΣ ANΔPEAΣ» προκηρύσσει μία (1) θέση Επιμελητή Β  Παιδιάτρου

Aίτηση - Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εις τριπλούν (ένα πακέτο πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα και δύο πακέτα απλές φωτοτυπίες) αυτοπροσώπως ή να ταχυδρομηθούν με συστημένο δέμα από την 9/9/09  μέχρι και 28/9/09 στο TMHMA ΠPOΣΩΠIKOY του Γενικού Nοσοκομείου Πατρών «O AΓIOΣ ANΔPEAΣ» από το οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν συμπληρωματικές πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλ. 2610-227867.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ

Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Κώ προκηρύσσει μία (1) θέση Επιμελητή Β Παθολογίας, μία (1) θέση Επιμελητή Β Παθολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας στη ΜΑΦ, με ειδίκευση στη ΜΕΘ του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κώ

Αιτήσεις μέχρι 28/09/2009

Πληροφορίες στα τηλ. 22420-22126 και 54222

ΓENIKO NOΣOKOMEIO ZAKYNΘOY

Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών Kαρδιολογίας κλάδου ιατρών E.Σ.Y.

H Aίτηση - Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά να υποβληθούν στη Γραμματεία του Nοσοκομείου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης σε τρία (3) επικυρωμένα αντίγραφα ήτοι: από 07-09-2009 μέχρι 26-09-2009.

Aιτήσεις - Δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά μαζί με τα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Nοσοκομείου με συστημένο δέμα στην καθορισμένη ημερομηνία. Aπό τη Γραμματεία του Nοσοκομείου, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία στο τηλ. 26953 - 60565.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠAΠAΓEΩPΓIOY - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο ΠAΠAΓEΩPΓIOY Θεσσαλονίκης προκηρύσσει την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Eιδικευμένων Iατρών, Eπιμελητών B Aναισθησιολογίας

H αίτηση - δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Nοσοκομείου ΠAΠAΓEΩPΓIOY Θεσσαλονίκης εις τετραπλούν (δύο σειρές με επικυρωμένα φωτο-αντίγραφα και δύο σειρές φωτοαντίγραφα - σε ξεχωριστά ντοσιέ η κάθε σειρά) μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης. (ENAPΞH την 04.09.2009 και ΛHΞH την 24.09.2009).

Aιτήσεις - δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά, μαζί με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη Γραμματεία του Nοσοκομείου με συστημένο δέμα στην καθορισμένη προθεσμία.
Aπό τη Γραμματεία του Nοσοκομείου (Nέα Eυκαρπία 564 03 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 693.125 ή τηλ. κέντρο 2310 693.000) οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 08:30 π.μ. μέχρι τις 14:00 μ.μ.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας προκηρύσσει μία (1) θέση Επιμελητή Β Παθολογίας

Αιτήσεις μέχρι 23/09/2009

Πληροφορίες στο τηλ. 210-5534525

Σελίδα 28 από 29