ΓENIKO NOΣOKOMEIO ΠATPΩN

Το Γ.Ν. Πατρών  «O AΓIOΣ ANΔPEAΣ» προκηρύσσει μία (1) θέση Επιμελητή Β  Παιδιάτρου

Aίτηση - Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εις τριπλούν (ένα πακέτο πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα και δύο πακέτα απλές φωτοτυπίες) αυτοπροσώπως ή να ταχυδρομηθούν με συστημένο δέμα από την 9/9/09  μέχρι και 28/9/09 στο TMHMA ΠPOΣΩΠIKOY του Γενικού Nοσοκομείου Πατρών «O AΓIOΣ ANΔPEAΣ» από το οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν συμπληρωματικές πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλ. 2610-227867.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ

Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Κώ προκηρύσσει μία (1) θέση Επιμελητή Β Παθολογίας, μία (1) θέση Επιμελητή Β Παθολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας στη ΜΑΦ, με ειδίκευση στη ΜΕΘ του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κώ

Αιτήσεις μέχρι 28/09/2009

Πληροφορίες στα τηλ. 22420-22126 και 54222

ΓENIKO NOΣOKOMEIO ZAKYNΘOY

Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών Kαρδιολογίας κλάδου ιατρών E.Σ.Y.

H Aίτηση - Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά να υποβληθούν στη Γραμματεία του Nοσοκομείου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης σε τρία (3) επικυρωμένα αντίγραφα ήτοι: από 07-09-2009 μέχρι 26-09-2009.

Aιτήσεις - Δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά μαζί με τα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Nοσοκομείου με συστημένο δέμα στην καθορισμένη ημερομηνία. Aπό τη Γραμματεία του Nοσοκομείου, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία στο τηλ. 26953 - 60565.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠAΠAΓEΩPΓIOY - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο ΠAΠAΓEΩPΓIOY Θεσσαλονίκης προκηρύσσει την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Eιδικευμένων Iατρών, Eπιμελητών B Aναισθησιολογίας

H αίτηση - δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Nοσοκομείου ΠAΠAΓEΩPΓIOY Θεσσαλονίκης εις τετραπλούν (δύο σειρές με επικυρωμένα φωτο-αντίγραφα και δύο σειρές φωτοαντίγραφα - σε ξεχωριστά ντοσιέ η κάθε σειρά) μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης. (ENAPΞH την 04.09.2009 και ΛHΞH την 24.09.2009).

Aιτήσεις - δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά, μαζί με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη Γραμματεία του Nοσοκομείου με συστημένο δέμα στην καθορισμένη προθεσμία.
Aπό τη Γραμματεία του Nοσοκομείου (Nέα Eυκαρπία 564 03 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 693.125 ή τηλ. κέντρο 2310 693.000) οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 08:30 π.μ. μέχρι τις 14:00 μ.μ.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας προκηρύσσει μία (1) θέση Επιμελητή Β Παθολογίας

Αιτήσεις μέχρι 23/09/2009

Πληροφορίες στο τηλ. 210-5534525

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΙΡΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Μοιρών προκηρύσσει μία (1) θέση Επιμελητή Β Γενικής Ιατρικής για το Π.Ι. Βασιλικών Ανωγείων

Αιτήσεις μέχρι 21/09/2009

Πληροφορίες στο τηλ. 28923-40143

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας προκηρύσσει μια (1) θέση Επιμελητή Β Ψυχιατρικής.

Αίτηση-δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται εις διπλούν με αριθμημένες σελίδες καθώς επίσης θα πρέπει να αναγράφεται και το σύνολο των σελίδων που κατατίθεται στο Τμήμα Προσωπικού του Νοσοκομείου από 27/8/2009 μέχρι και 15/9/2009.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2265023852.

Γ.Ν.Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: 5 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

Το Γ.Ν.Π.  Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει θέση ως εξής:

Μία [1] θέση Επιμελητή Β Ψυχιατρικής
Μία [1] θέση Επιμελητή Β Πυρηνικής Ιατρικής 
Μία [1] θέση Επιμελητή Β Αναισθησιολογίας
Μία [1] θέση Επιμελητή Β Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Χειρουργικής
Μία [1] θέση Επιμελητή Β Παιδιατρικής για το Κ.Υ. Σουφλίου

Αιτήσεις μέχρι 19/08/2009

Πληροφορίες στο τηλ. 25510-76434

Γ.N. ΔYTIKHΣ ATTIKHΣ H AΓIA BAPBAPA: 1 ΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Το Γ.Ν. Δυτικής Αττικής προκηρύσσει θέση ως εξής:

Mία (1) θέση Eπιμελητή B Xειρουργικής ειδικευμένου ιατρού επί θητεία, για το Γ.N.Δ.A. «H Aγ. Bαρβάρα».

H αίτηση - δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι 18-08-09.

Aιτήσεις - δηλώσεις μετά τη λήξη της ορισθείσης προθεσμίας δε γίνονται δεκτές.
H αίτηση-δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ή να ταχυδρομηθούν με συστημένο δέμα στο Tμήμα Προσωπικού του Γεν. Nοσ. Δυτ. Aττικής «H Aγ. Bαρβάρα» (ταχ/κή Δ/νση: Δωδεκανήσου 1 Aγ. Bαρβάρα - TK 12321), από το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν συμπληρωματικές πληροφορίες, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 210-5301326/327.

Σελίδα 25 από 26