Δελτίο Τύπου ΠΙΣ 10.11_APERGIA

                                                                           Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στηρίζει-συμμετέχει στην 24ωρη απεργία που προκήρυξαν η ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ, για την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015, για:

- Την προάσπιση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των ιατρών.

- Την κατάργηση της υψηλής φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών.

- Την αντιμετώπιση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης.

- Την ενίσχυση των δημοσίων δομών υγείας, με αύξηση των δαπανών και προσλήψεις προσωπικού.

Ο Π.Ι.Σ. καλεί όλους τους ιατρούς της χώρας να συμμετάσχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις.


Από το Γραφείο Τύπου του Π.Ι.Σ.
ΠΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1) Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα. (ΑΔΑ 6ΡΛΗ465ΦΥΟ-ΖΚΑ)

2) Οδηγίες για τη χορήγηση περίθαλψης σε ασφαλισμένους κρατών μελών της ευρωπαϊκής ένωσης και σε υπηκόους λοιπών χωρών κατά τη διάρκεια διαμονής στην Ελλάδα. (ΑΔΑ Β5Θ3ΟΞ7Μ-ΞΝ5)

3) Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου Αυγούστου 2015. (ΑΔΑ 6ΦΡΖ465ΦΥΟ-Ο5Ξ)

4) Οργάνωση, λειτουργία και ενιαίος καθορισμός διαδικασιών για την ανάπτυξη του Πιλοτικού Δικτύου των Τμημάτων ή Υπηρεσιών Κατ΄ Οίκον Νοσηλείας. (ΑΔΑ ΩΙΥΩ465ΦΥΟ-Ω0Η)Σελίδα 9 από 25