Προσλήψεις Ιατρών στις 10-12 Φεβρουαρίου 2017

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Μouwasat Medical Group, ένας από τους μεγαλύτερους νοσοκομειακούς ομίλους που εκπροσωπούμε, θα βρίσκεται 10-11 Φεβρουαρίου 2017 στην Αθήνα και 12 Φεβρουαρίου 2017 στην Θεσσαλονίκη για να προσλάβει γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων.
Περισσότερα...

Υποκατηγορίες

Σελίδα 8 από 31