ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούντε όλοι οι ιδιώτες ιατροί στην συγκέντρωση του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 9:00 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου μας για να συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ιδιώτες ιατροί του Συλλόγου μας με τα ασφαλιστικά ταμεία.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ TAMIFLU (OSELTAMIVIR) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ROCHE HELLAS AE ΚΑΙ RELENZA (ZANAMIVIR) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GLAXOSMITHKLINE AEBE

Απόφαση 58520/7-8-2009

Τρόπος διάθεσης των αντι-ιικών φαρμάκων TAMIFLU (OSELTAMIVIR) της εταιρείας ROCHE HELLAS AE και RELENZA (ZANAMIVIR) της εταιρείας GLAXOSMITHKLINE AEBE
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:


  1. Το άρθρο 6, παρ. ΙΙ, εδ. 8 του Ν.1316/83 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Ν.3730/08(ΦΕΚ Α 262/2312.2008)
  2. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νέας γρίπης
  3. Την ΚΥΑ ΔΥΓ3(α) 83657/2005 (ΦΕΚ Β 59/2006)
  4. Την εισήγηση του Εθνικού, Επιστημονικού και Επιχειρησιακού Συμβουλίου (Συνεδρίαση 3η/4.08.09)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Η χορήγηση των ανωτέρω φαρμάκων από τα φαρμακεία να γίνεται μεΑιτιολογημένη Ιατρική Γνωμάτευση συνοδευόμενη από Συνταγή. 
Υπόδειγμα της Αιτιολογημένης Ιατρικής Γνωμάτευσης επισυνάπτεται στη παρούσα απόφαση. Επίσης, το υπόδειγμα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ – Ενότητα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ» (http://www.eof.gr/web/guest/newflu). 
Η Αιτιολογημένη Ιατρική Γνωμάτευση και Συνταγή φυλάσσονται επί διετία στα φαρμακεία και είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή για έλεγχο.
Εφιστάται η αυστηρότητα στη συνταγογράφηση εντός των εγκεκριμένων ενδείξεων. Τονίζεται ότι η χορήγηση των ανωτέρω φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή και αιτιολογημένη ιατρική γνωμάτευση αποτελεί παράβαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας. 
Οι εταιρείες-υπεύθυνοι κυκλοφορίας των ανωτέρω αντι-ιικών φαρμάκων και οι φαρμακαποθήκες υποχρεούνται να ενημερώνουν σε εβδομαδιαία βάση τον ΕΟΦ (Τμήμα Παρακολούθησης Κατανάλωσης και Επάρκειας Προϊόντων-ΠΑΚΑΕΠ) στο φαξ 2106549500 για τις διατεθείσες ποσότητες αντι-ιικών φαρμάκων ανά προϊόν και ανά νομό. 
Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τους υπευθύνους κυκλοφορίας των αντι-ιικών φαρμάκων ή από φαρμακαποθήκη υπερβολική ζήτηση των προϊόντων αυτών, να ειδοποιείται άμεσα ο ΕΟΦ. 
Φωτοτυπίες των αιτιολογημένων ιατρικών γνωματεύσεων θα πρέπει να αποστέλλονται εβδομαδιαίως από τα φαρμακεία στο Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του ΚΕΕΛΠΝΟ στο φαξ 2105212106 (Πληροφορίες στα τηλ. 2105212101-104). 
Με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης παύουν να ισχύουν οι αποφάσεις ΕΟΦ 57757/3.8.2009, 57758/3.8.2009, 32401/5.5.2009 και 32805/6.5.2009.

Ο Πρόεδρος ΕΟΦ

Βασίλης ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ

Απόφαση 59610/13-08-2009

Τρόπος διάθεσης των εμβολίων κατά του πνευμονιόκοκκου
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6, παρ.11, εδ. 8 του Ν.1316/83 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Ν. 3730/08(ΦΕΚ 262/2311.2008)
2.Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της αυξημένης κατανάλωσης λόγω της πανδημίας της νέας γρίπης
3.Την ΚΥΑ ΔΥΓ3(α) 83657/2005 (ΦΕΚ Β’ 59/2006)

Περισσότερα...

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗΣ Α(Η1Ν1)

Τα κλινικά δείγματα για το νέο ιό γρίπης Α(Η1Ν1) θα αποστέλλονται στο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Κρήτης από την 7ηΣεπτεμβρίου 2009, ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή τις ώρες 09:00 – 16:00 και Σάββατο – Κυριακή – Αργίες τις ώρες 10:00 – 15:00.

Η διεύθυνση αποστολής είναι η εξής:
Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Κρήτης (Π.Ε.Δ.Υ.)
Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Τσελέντης
Περισσότερα...

ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ Α(Η1Ν1) ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πρόσκληση σε συνέδριο με θέμα:

«Πανδημία νέας γρίπης Α(Η1Ν1) και πολιτικές προάσπισης της δημόσιας υγείας»

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο Πανελλήνιο Συνέδριο για την "Πανδημία της Νέας Γρίπης Α(Η1Ν1) και τις Πολιτικές Προάσπισης της Δημόσιας Υγείας” το οποίο οργανώνεται από την Εθνική Σχολή Δημόσιος Υγείας και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2009 στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Divani Caravel, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Περισσότερα...

ΝΕΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ

Το Νέο Εθνικό Συνταγολόγιο βρίσκεται στα γραφεία του Συλλόγου μας. Όλα τα μέλη του Συλλόγου μας μπορούν να το παραλάβουν από την Γραμματεία.

Η ιστοσελίδα του ΙΣ Λασιθίου είναι on-line

Ο νέος ιστότοπος του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου, αποτελεί μια καινούργια δραστηριότητα του συλλόγου, με σκοπό να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το διαδίκτυο και τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες. Από αυτόν τον διαδικτυακό τόπο θα υποστηρίζονται υπηρεσίες που θα συμβάλλουν στην καλύτερη ενημέρωση των ιατρών.

Υποκατηγορίες

Σελίδα 29 από 29