Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τώρα οι συναλλαγές των ασφαλισμένων γίνονται μέσω Internet.

Μία νέα εποχή, της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ξεκινάει για τους ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α. Τομέας Υγειονομικών με το Ταμείο, οι οποίοι πλέον μπορούν να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά, σημαντικό αριθμό συναλλαγών που τους αφορούν.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ε.Τ.Α.Α. Τομέας Υγειονομικών προσφέρει στους ασφαλισμένους του μία σειρά από καινοτόμες εφαρμογές και συστήματα, με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική συναλλαγή τους με τις υπηρεσίες του Ταμείου, όπως η αίτηση για κάποιο έγγραφο.

Παράλληλα, προσφέρει τη δυνατότητα ενημέρωσης για θέματα ασφαλιστικού "περιεχομένου", ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ακόμη και για θέματα που αφορούν στη χορήγηση δανείων πρώτης επαγγελματικής εγκατάστασης, στη φιλοξενία παιδιών ασφαλισμένων σε κατασκηνώσεις, κ.ο.κ..
Ε.Τ.Α.Α. Τομέας Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ)

Αχαρνών 27

10439, Αθήνα

210-8816911-17

www.tsay.gr

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΟΦ

1.ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MSS cassette Glu/Lac/Urea

2.ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ Contour SE

3.ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ LL100 Cryosurgical System CO2 and Accessories

4.ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

5.ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 4.0mm Direct Measuring Gauges

6.ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: NEOblue MINI Phototherapy System

7.ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΒΕΛΟΝΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Για λόγους ιατρικού απορρήτου και προκειμένου για άτομα με επίκτητη ανοσοκαταστολή εξ’ αιτίας νοσήματος (συμπεριλαμβανομένου του ιού Η1V) ή θεραπείας, η διάθεση των εμβολίων θα γίνεται στις μονάδες Λοιμώξεων των νοσοκομείων που παρακολουθούν οροθετικούς/ές ασθενείς, (κατόπιν αιτιολογημένης γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 180/09

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ                                                                 Αθήνα 12/10/2009

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                            Αριθ.Πρωτ.Υ3β/Γ.Π./οικ.135423

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β'

ΘΕΜΑ: Σχετικά με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 180/09
Όπως γνωρίζετε πρόσφατα δημοσιεύθηκε το Π.Δ 180/09 (ΦΕΚ Α’/210/2-10-09) σε αντικατάσταση του Π.Δ. 84/01 «Όροι, προϋποθέσεις διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)».

Επί του θέματος αυτού σας ενημερώνουμε ότι ήδη έχει προωθηθεί σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος υπογεγραμμένο από την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το οποίο καταργεί το ανωτέρω νεοκδοθέν Π.Δ. 180/09 και βρίσκεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δ.ΤΣΑΓΔΗ

ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Δ.Υ.ΠΕ.)                            Ηράκλειο 1 Οκτωβρίου 2009
ΚΡΗΤΗΣ                                                                                              Αριθμός Πρωτ.: 11243
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣΘΕΜΑ: «Αντιγριπικός εμβολιασμός για την εποχική γρίπη»
Σας επισυνάπτουμε σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την αντιμετώπιση της εποχικής γρίπης, η οποία εμφανίζεται στη χώρα μας την περίοδο Οκτώβριο έως και Απρίλιο, με πιθανή έξαρση μεταξύ Δεκεμβρίου και Φεβρουαρίου.

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης είναι ο εμβολιασμός με το αντιγριπικό εμβόλιο, το οποίο πρέπει να χορηγείται έγκαιρα και πριν την έναρξη της συνήθους περιόδου εμφάνισης της έξαρσης των κρουσμάτων, δεδομένου ότι απαιτούνται περίπου 2 εβδομάδες για την επίτευξη ανοσολογικής απάντησης.

Η εμφάνιση της πανδημίας γρίπης από τον ιό Α/Η1Ν1 καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης των ομάδων υψηλού κινδύνου με το αντιγριπικό εμβόλιο.

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση της εγκυκλίου αυτής όλοι οι ιατροί και γενικώς οι επαγγελματίες υγείας των υπηρεσιών σας. Να  ενημερωθούν οι Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων προκειμένου αυτές να οργανώσουν τον εμβολιασμό στο ιατρονοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που εργάζεται στους χώρους ευθύνης τους. Οι Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων κάθε Νοσοκομείου να συνεργαστούν με το Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. προκειμένου να διευκολυνθεί και να ολοκληρωθεί ο απρόσκοπτος εμβολιασμός του ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Λόγω μη επαρκή αριθμό εθελοντών ιατρών για την πραγματοποίηση του εμβολιασμού στο νόμο παρακαλούμε όσοι ιατροί επιθυμούν να συμμετέχουν στον εμβολιασμό να ενημερώσουν την γραμματεία του Ιατρικού Συλλόγου.


ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ - ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ                                                                                            Αθήνα 15/9/2009
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                                                     Αριθ.Πρωτ.Υ1/Γ.Π./οικ.124086
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝΘΕΜΑ: «Αντιφυματικός Εμβολιασμός - Φυματίωση (Δήλωση κρουσμάτων)»
Η φυματίωση είναι υποχρεωτικώς δηλούμενο νόσημα βάσει του Β.Δ./ΦΕΚ 262Α /1950 «περί μέτρων καταπολέμησης επιδημικών νόσων και υποχρεωτικής δήλωσης αυτών». Η έγκαιρη δήλωση των κρουσμάτων φυματίωσης, σύμφωνα με την Β1α/οικ. 1420/27.2.1998 εγκύκλιο μας προς τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και προς το Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του ΚΕΕΛΠΝΟ είναι ιδιαίτερα σημαντική και γίνεται εντός εβδομάδας από την διάγνωση, είτε από τους κλινικούς, είτε από τους εργαστηριακούς γιατρούς με το Δελτίο Δήλωσης Κρούσματος Φυματίωσης, το οποίο έχει αποσταλεί σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας (επισυνάπτεται).

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), επισημαίνοντας τον κίνδυνο της επανεμφάνισης μεγάλου αριθμού κρουσμάτων φυματίωσης (μετανάστες, μετακινούμενοι πληθυσμοί κ.ά.), συσχετιζομένου συχνά και με τα κρούσματα του AIDS παγκοσμίως, συνιστά την διεξαγωγή επιδημιολογικών ερευνών, σε συνδυασμό με την ανεύρεση δεικτών διαμόλυνσης του ευπαθούς πληθυσμού, προκειμένου τα Κράτη Μέλη του να αναπροσαρμόσουν τα προγράμματα αντιφυματικού αγώνα συμπεριλαμβάνοντας και τον αντιφυματικό εμβολιασμό (BCG).

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεθνούς Ένωσης κατά της Φυματίωσης και των νόσων του Αναπνευστικού (ΙUALATD) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) (Βιβλίογρ. WHO/WER 2004, 79:25-40), η χώρα μας δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τη διακοπή του αντιφυματικού εμβολιασμού. Κατά συνέπεια ο αντιφυματικός εμβολιασμός BCG θα εξακολουθήσει να γίνεται όπως και τα προηγούμενα χρόνια, δηλ. στην ηλικία των 6 ετών, αφού προηγουμένως γίνει έλεγχος με δερμοαντίδραση Mantoux. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί κυρίως, στον εμβολιασμό των παιδιών που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου όπως:

  • Μετανάστες από χώρες με υψηλό ή μέσο δείκτη ενδημικότητας
  • Καταυλισμοί αθίγγανων και άλλων πληθυσμιακών ομάδων που ζουν σε συνθήκες ομαδικής διαβίωσης
  • Παιδιά με Mantoux (-), στην οικογένεια των οποίων υπάρχει άτομε με φυματίωση (θετικά πτύελα)
  • Νεογνά μητέρων που έχουν μολυνθεί με το ιό Η1V (όχι βρέφη που έχουν παρουσιάσει ήδη συμπτωματολογία βρεφικού AIDS)
  • Νεογνά, στο άμεσο περιβάλλον των οποίων, υπάρχει άτομο με φυματίωση (εμβολιάζονται κατά τη γέννηση).
Για όσα παιδιά δεν εμβολιάσθηκαν για διάφορους λόγους στη συνιστώμενη ηλικία, ο εμβολισμός μπορεί να γίνει οποτεδήποτε μέχρι την ηλικία των 12 ετών. Γίνεται κάθε προσπάθεια ο εμβολιασμός να διενεργείται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Επιπλέον, όσοι υγιείς ενήλικες απαιτείται για συγκεκριμένους λόγους να εμβολιασθούν, μπορούν με ασφάλεια να τo κάνουν (ο εμβολιασμός με BCG γίνεται ανεξάρτητου ορίου ηλικίας χωρίς ιατρικές αντενδείξεις), εφόσον προηγηθεί έλεγχος με δερμοαντίδραση Mantoux. Έλεγχος της Mantoux μετά τον εμβολιασμό για πιστοποίηση της θετικοποίησής της δεν συνιστάται. Επίσης εάν προηγηθεί εμβολιασμός με το εμβόλιο της εποχικής ή/και της νέας γρίπης, ο εμβολιασμός με το εμβόλιο BCG συνιστάται να απέχει τουλάχιστον έξι (6) εβδομάδες.

Παράλληλα, συνιστάται μαζικός προληπτικός έλεγχος με δερμοαντίδραση Mantoux στις ηλικίες 12-15 μηνών, 4 έως 6 ετών (πριν τον εμβολιασμό με BGG) και στην ηλικία 11 έως 12 ετών στα ανεμβολίαστα παιδιά (όταν γίνεται η εκτίμηση της εμβολιαστικής τους κάλυψης).

Αναφορικά με τον έλεγχο των εκπαιδευτικών, είναι απαραίτητη η ακτινογραφία θώρακος (αν δεν υπάρχει ιατρική αντένδειξη) και η δερμοαντίδραση (mantoux) κατά την πρόσληψη τους και στη συνέχεια ανά πενταετία. Στην περίπτωση που κατά το μεσοδιάστημα εμφανιστεί επίμονος βήχας, ο οποίος διαρκεί περισσότερο από ένα μήνα, πέραν της κλινικής εξέτασης, πρέπει να γίνεται έλεγχος με ακτινογραφία θώρακος Αν υπάρχουν ακτινολογικά ευρήματα, επιβάλλεται έλεγχος του ευρύτερα κοινωνικού και ιδιαίτερα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντας.

Ιδιαιτέρως τονίζουμε τα κατωτέρω:

Α) Το εμβολιαστικό συνεργείο να είναι ειδικά εκπαιδευμένο ως προς την τεχνική και στην καλή εφαρμογή της, ώστε τόσο η δερμααντίδραση Mantoux όσο και ο αντιφυματικός εμβολιασμός (BCG) να διενεργείται καθαρά ενδοδερμικά. Σε παιδιά άνω του ενός (1) έτους και σε ενήλικες η δόση του εμβολίου είναι 0,1 ml. Σε βρέφη κάτω του ενός (1) έτους n δόση είναι 0,05 ml.

Β) Να δραστηριοποιηθούν όλα τα Εμβολιαστικά Κέντρα της χώρας, καθώς και οι Νομαρχιακές Υγειονομικές Υπηρεσίες, τα Κέντρα Υγείας, τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, τα λειτουργούντα Αντιφυματικά Κέντρα, τα Ιατροκοινωνικά Κέντρα, τα Ασφαλιστικά Ταμεία κ.ά. προς την κατεύθυνση της έγκαιρης ανίχνευσης της φυματίωσης (κυρίως στις ομάδες αυξημένου κινδύνου που αναφέρθηκαν καθώς και στο προσωπικό υγειονομικών, εκπαιδευτικών και άλλων φορέων που μπορεί να είναι πηγές διασποράς της νόσου).

Γ) Τα Εμβολιαστικά Κέντρα της χώρας να διενεργούν τον αντιφυματικό εμβολιασμό σε όλα τα παιδιά (ανεξαιρέτως ασφαλιστικής κάλυψης ή μη), αφού βεβαίως προηγουμένως γίνει έλεγχος με δερμοαντίδραση Mantoux.

Δ) Οι Νομαρχιακές Υγειονομικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να εφοδιάζουν με τις απαραίτητες ποσότητες ΒCG όλα τα Εμβολιαστικά Κέντρα που συμμετέχουν στη διενέργεια του αντιφυματικού εμβολιασμού, εκτός των ασκούντων ελεύθερο επάγγελμα παιδιάτρων, οι οποίοι μπορούν να προμηθεύονται το εμβόλιο BCG από το Ινστιτούτο Παστέρ με την προϋπόθεση ο εμβολιασμός να εγγράφεται στο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού.

Ε) Μα δοθεί έμφαση στον προγραμματισμό αντιφυματικού εμβολιασμού των μαθητών της Α' Δημοτικού όλων των Σχολείων της χώρας (Δημόσιων και Ιδιωτικών).

Για να αλλάξει η πολιτική του αντιφυματικού εμβολιασμού σε μια χώρα, πρέπει απαραίτητα να διαθέτει αξιόπιστο εθνικό σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης και ελέγχου της νόσου. Επειδή η καταγραφή των κρουσμάτων είναι το πρώτο και σημαντικό βήμα για τον έλεγχο της φυματίωσης, παρακαλούμε όπως φροντίσετε για την δήλωση των κρουσμάτων της νόσου από τα Νοσοκομεία και τις άλλες υγειονομικές υπηρεσίες που υπάγονται στην αρμοδιότητα σας. Ειδικότερα, τα Γραφεία Κίνησης Ασθενών των Νοσοκομείων, πριν να χορηγήσουν το εξιτήριο σε ασθενή με διάγνωση «Φυματίωση», να ελέγχουν ότι έχει σταλεί προηγουμένως η Δήλωση του κρούσματος στο ΚΕΕΛΠΝΟ και στην Υγειονομική Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Στην υπηρεσία μας είναι γνωστό ότι αρκετές από τις Δ/νσεις Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) είναί υποστελεχωμένες (ιατρικό, λοιπό υγειονομικό και άλλο προσωπικό). Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι Υγειονομικοί Σχηματισμοί (Νοσοκομεία. Κ.Υ., ΙAK), όπως συνεργαστούν με τις Δ/νσεις Υγείας των Ν.Α. και συνδράμουν με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, προκειμένου να δημιουργηθούν τα εμβολιαστικά συνεργεία, ώστε να διενεργηθεί επιτυχώς ο αντιφυματικός εμβολιασμός.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Β.ΡΙΖΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &                                                          Αθήνα 23/9/2009
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                 Αριθ.Πρωτ.Υ7α/Γ.Π./οικ.127988
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 


ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών Ειδικοτήτων περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 Επιτροπών Αθηνών.
Ορίζουμε τις ημερομηνίες εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 των οποίων οι επιτροπές εδρεύουν στην Αθήνα, ως ακολούθως:
ΠΕΜΠΤΗ 15-10-09

1. ΙΑΤΡΙΚΗ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ): Στα Μικροβιολογικά Εργαστήρια Γουδή (Ημέρες τέσσερις 4 ) 15-16 κ' 19-20/10/ 09

2. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ: (Ημέρες δύο) 15/10/09 τα γραπτά ώρα 13.00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο κ' 16/10/09 τα προφορικά ώρα 9.00 π.μ. στο Νοσοκομείο «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

3. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ: Στο Νοσ. Α.ΣΥΓΓΡΟΣ (Ημέρες δύο) 15-16/10/09

4. ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Στο Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-10-09

1.ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ κ’ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ: Στο Κ.Ε.Σ.Υ.

2.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ: Στο Γ.Ν.Α. Μαιευτήριο «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» ώρα 9.00 π.μ. ΓΡΑΠΤΑ και ώρα 11.00 π.μ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ


ΔΕΥΤΕΡΑ 19-10-09

1. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ: Στο Νοσ/μείο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» ώρα 8.00 π.μ.

2. ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ: Στα Ιατρικά Εργαστήρια (Γουδή) ώρα 10.00 π.μ.

3. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ: Στο «ΚΑΤ» (Ημέρες δύο) 19/10/09 ώρα 9.00 π.μ. κ' 20/10/09 ώρα 15.30 μ.μ.

4. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ: Στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Φερεκίδου 1, Παγκράτι (Ημέρες δύο) 19/10/09 ΓΡΑΠΤΑ ώρα 9.00 π.μ. και 23/10/09 ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ώρα 9.30 π.μ.

5. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ: (Ημέρες δύο) Γραπτά 19/10/09 στο «Αμφιθέατρο Πειρ. Χειρουργ Αγ. Θωμά 15 Β» ώρα 9.00 π.μ. και προφορικά 22/10/09 στο Νοσ. «ΛΑΪΚΟ» ώρα 9.00 π.μ.

6. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ: Στο Νοσ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (Ημέρες δύο) 19-20/10/09
ΤΡΙΤΗ 20-10-09

1. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ: Στο Νοσ. «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» (Ημέρες δύο) 20-21/10/09

2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ: Στο Νοσ/μείο «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» (Ημέρες δύο) 20/10/ 09 Γραπτά κ' 21 /10 /09 Προφορικά ώρα 9.00 π.μ.

3. ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ : (Ημέρες τρεις) 20-10-09 στο νέο κτίριο του Υπουργείου μας (κηφισίας 39) Μαρούσι κ' 21-22/10/09 στο κέντρο Υγείας Βύρωνα ώρα 9.30 π.μ.

4. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ: Στην Ιατρική Σχολή Παν. Αθηνών (Παθολ. Ανατομείο) (Ημέρες δύο) 20-21/10/09

5. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ: Στο Νοσ. «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» (Ημέρες δύο) Γραπτά 20-10-09 ώρα 7.30 π.μ. κ' Προφορικά 21-10-09 ώρα 7.30 π.μ.

6. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ: Στο Νοσ.«ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» ώρα 9.30 π.μ.

7. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ: Στα Ιατρ Εργ. Γουδή (Ημέρες δύο) 20/10/09 κ' 21/10/09

8. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ: Στο Νοσ. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

9. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ: Στο Νοσ/μείο «ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ»
ΤΕΤΑΡΤΗ 21-10-09

1. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ: Στο Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» ώρα 14.30 μ.μ.

2. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ–ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ: Στο Νοσ/μείο «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»

3. ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Στην Νοσ/κή Σχολή του Παν. Αθηνών, ώρα 13.00 μ.μ.

4. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ: Στο Νοσ/μείο ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ώρα 9.30 π.μ.

5. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ: Στο Νοσ/μείο «ΣIΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» (Ημέρες δύο) γραπτά 21/10/09 ώρα 16.00 μ.μ. κ προφορικά 22/10/09 ώρα 8.00 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 22-10-09

1. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ: Στο Νοσ. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" (Ημέρες δύο) 22/10/09 κ' 2/11/09

2. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ: Στο Νοσ. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (Ημέρες δύο) 22-23/10/09 ώρα 8.00 π.μ.

3. ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ: Στην έδρα ορθοδοντικής Παν.Αθηνών Θηβών 2, Γουδή ώρα 9.00 π.μ.

4. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ: Στο Νοσ/μείο «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ»


ΤΕΤΑΡΤΗ 26-10-09

1. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ: Στο Νοσ. Παίδων «ΑΓ.ΣΟΦΙΑ» (Ημέρες δύο) 26/10/09 κ' 29/10/09

2. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Στο Νοσ. «ΛΑΪΚΟ» ώρα 8.30 π.μ.

3. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ: Στο Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ» (Ημέρες δύο) 27-29/10/09
ΠΕΜΤΗ 29-10-09

1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: (Ημέρες δύο) 29/10/09 στο Νοσ. «ΛΑΪΚΟ» στη Α' παθολ. κλινική ώρα 10.00 π.μ. κ' 30/10/09 στα Γραφεία της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (Κηφισίας 27, 1ος) προφορικά ώρα 9.00 π.μ.

2. ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ: Στο Νοσ. «ΑΤΤΙΚΟΝ» (Ημέρες δύο) 29/10/09 κ' 30 /10/09 ώρα 9.30 π.μ.

3. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ: (Ημέρες δύο) 29/10/09 στο Νοσ. «ΛΑΪΚΟ» ώρα 8.00 π.μ. και 30/10/09 στο Νοσ. «ΛΑΪΚΟ» ώρα 9.00 π.μ.

4. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: (Ημέρες τρεις) Γραπτά 30/10/09 στο Νοσ. «ΛΑΪΚΟ» ώρα 10.00 π.μ., κλινική εξέταση 2/11/09 στο Νοσ. «ΜΕΤΑΞΑ» ώρα 10.00 π.μ. και προφορικά 3/11/09 στο Νοσ. ΛΑΪΚΟ» ώρα 8.30 π.μ.

5. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ: Στο Νοσ. «ΛΑΪΚΟ», (Ημέρες δύο) 29-30/10/09 ώρα 8.30 π.μ.


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-10-09


1. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΘΩΡΑΚΟΣ: Στο Νοσ/μείο «ΛΑΪΚΟ» ώρα 9.00 π.μ.
Ώρα ενάρξεως ορίζεται η 9η πρωινή πλην των αναφερομένων εξαιρέσεων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 5-10-2009.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ε.ΠΡΟΣΙΝΙΚΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ Ε.Κ.ΕΠ.Υ.

Σας διαβιβάζουμε διαβιβαστικό-ενημερωτικό έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) σχετικά με το σχεδιο εμβολιασμού για τον Νέο Ιό Γρίπης Α(Η1Ν1).

Υποκατηγορίες

Σελίδα 28 από 29