ΝΕΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ

Το Νέο Εθνικό Συνταγολόγιο βρίσκεται στα γραφεία του Συλλόγου μας. Όλα τα μέλη του Συλλόγου μας μπορούν να το παραλάβουν από την Γραμματεία.

Η ιστοσελίδα του ΙΣ Λασιθίου είναι on-line

Ο νέος ιστότοπος του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου, αποτελεί μια καινούργια δραστηριότητα του συλλόγου, με σκοπό να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το διαδίκτυο και τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες. Από αυτόν τον διαδικτυακό τόπο θα υποστηρίζονται υπηρεσίες που θα συμβάλλουν στην καλύτερη ενημέρωση των ιατρών.

Υποκατηγορίες

Σελίδα 28 από 28