ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &                                                        Αθήνα 12-2-2010


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                            Αριθ.Πρωτ.Υ3β/Γ.Π.16963


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣΘΕΜΑ: "Νομοθεσία ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ"
Σε συνέχεια του αριθμ. Υ3β/οικ. 139088/20-10-09 εγγράφου μας, με το οποίο δίνονταν διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ΠΔ 188/09 και επειδή όπως γνωρίζετε, όσον αφορά τη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ισχύει το ΠΔ 84/01 του οποίου κάποιες διατάξεις ακυρώθηκαν από το ΣτΕ ως εκτός εξουσιοδότησης Νόμου, σας ενημερώνουμε ότι προωθείται άμεσα νομοθετική διάταξη, με την οποία θα ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα.


Κατόπιν αυτών και μέχρις ότου ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, σας διευκρινίζουμε ότι οι Υπηρεσίες σας:

α) Δεν θα εκδίδουν άδειες ίδρυσης ιδιωτικών φορέων παροχής Π.Φ.Υ. σε εταιρείες.

β) Θα προβαίνουν σε κάθε απαιτούμενη ενεργεία (αντικατάσταση υπευθύνου), όσον αφορά τους ήδη λειτουργούντες νομίμως φορείς, προκειμένου να μην εμποδιστεί η ομαλή λειτουργία τους πλην της ουσιαστικής μεταβολής της σύνθεσης του μετοχικού κεφαλαίου τους και της δημιουργίας παραρτημάτων. Ομοίως θα συνεχιστούν και οι διαδικασίες που αφορούν τους φορείς που έχουν λάβει ήδη άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 84/01, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω περιορισμών.
Για τυχόν εξειδικευμένα ζητήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας.
Οι λοιπές διατάξεις του Π.Δ. 84/01 που αφορούν στη λειτουργία ιατρείων, οδοντιατρείων και εργαστηρίων από ιατρούς - φυσικά πρόσωπα, δεν επηρεάζονται και ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί είναι δικαιούχοι μιας και μόνο άδειας ανά την Επικράτεια.Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας

Δέσποινα ΤσαγδήΤΟ Lonarid N ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Σύμφωνα με απόφαση του Υποyργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τη συνταγογράφηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν κωδεϊνη, το Lonarid N χορηγείται πλέον και με απλή ιατρική συνταγή.

Με απλή ιατρική συνταγή (φυλασσόμενη στο φαρμακείο στο οποίο εκτελείται, επί διετία) συνταγογραφείται 1 κουτί δισκία ή 1 κουτί υπόθετα.

Με μονόγραμμη ιατρική συνταγή του Ν. 1729/87, θεωρημένη από τη Νομαρχία, είναι δυνατόν να συνταγογραφηθούν 2 κουτιά δισκίων ή 2 έως 3 κουτιά υποθέτων.

Με ειδική συνταγή ναρκωτικών, δίγραμμη-θεωρημένη από τη Νομαρχία, μπορούν να συνταγογραφηθούν, κατά τις ανάγκες, 3 ή περισσότερα κουτιά δισκίων και, εναλλακτικά, 4 ή περισσότερα κουτιά υποθέτων.

ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΙΛΑΡΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΣΥΡΡΟΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΙΛΑΡΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Δ.Υ.ΠΕ.)                            Ηράκλειο 22 Φεβρουαρίου 2010

ΚΡΗΤΗΣ                                                                                              Αριθμός Πρωτ.: 1798

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣΘΕΜΑ: Επιδημία ιλαράς στη Βουλγαρία - Συρροή κρουσμάτων ιλαράς σε άτομα Βουλγαρικής υπηκοότητας.

ΣΧΕΤ. :Το με αρ. πρωτ. οικ. 1863/19-2-10 έγγραφο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ


Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, σύμφωνα με το οποίο, από τον Απρίλιο του 2009, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιδημία ιλαράς στη Βουλγαρία, που αφορά κυρίως σε μετακινούμενους ROME πληθυσμούς.
Καθώς σε διάφορες περιοχές της χώρας μας προσέρχονται άτομα Βουλγαρικής υπηκοότητας για εργασία κρίνεται επιτακτική η επαγρύπνηση σας για πιθανά κρούσματα ιλαράς.
Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν και λάβουν φωτοαντίγραφα του ανωτέρω εγγράφου οι Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων των Νοσοκομείων, όλοι οι παιδίατροι, γενικοί ιατροί, παθολόγοι καθώς και λοιποί ιατροί και ευρύτερα υγειονομικοί για δικές τους ενέργειες.
Οι Ιατρικοί Σύλλογοι να διανείμουν σ' όλους τους παιδίατρους, παθολόγους, και γενικούς ιατρούς ευθύνης τους το παρόν έγγραφο.
Υπενθυμίζουμε, σε εμφάνιση κλινικής εικόνας ιλαράς, την άμεση ενημέρωση της αρμόδιας Δ/νσης Υγείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ και δήλωση κρούσματος στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΚΚΥΤΗ ΣΕ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Δ.Υ.ΠΕ.)                            Ηράκλειο 22 Φεβρουαρίου 2010

ΚΡΗΤΗΣ                                                                                              Αριθμός Πρωτ.: 1799

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣΘΕΜΑ: Αυξημένη επίπτωση κρουσμάτων κοκκύτη σε ανεμβολίαστα παιδιά

ΣΧΕΤ. :Το με αρ. πρωτ. οικ. 1862/19-2-10 έγγραφο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ
Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, σύμφωνα με το οποίο, από τον Ιανουάριο του 2010, έχει παρατηρηθεί αύξηση κρουσμάτων κοκκύτη σε ανεμβολίαστα ROME παιδιά μικρής ηλικίας.
Ως εκ τούτου κρίνεται επιτακτική η επαγρύπνηση σας.
Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν και λάβουν φωτοαντίγραφα του ανωτέρω εγγράφου οι Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων των Νοσοκομείων, όλοι οι παιδίατροι, γενικοί ιατροί, παθολόγοι καθώς και λοιποί ιατροί και ευρύτερα υγειονομικοί για δικές τους ενέργειες.
Οι Ιατρικοί Σύλλογοι να διανείμουν σ' όλους τους παιδίατρους, παθολόγους, πνευμονολόγους και γενικούς ιατρούς ευθύνης τους το παρόν έγγραφο.
Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Λασιθίου κοινοποιεί δελτίο τύπου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
Αθήνα, 22/2/2010ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος εκφράζει τη συμπαράστασή του στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία της 24 Φεβρουαρίου και καλεί τους ιατρούς να συμμετάσχουν σε αυτήν.
Ο Π.Ι.Σ. με την ευκαιρία αυτή δηλώνει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε απόπειρα ανατροπής των κεκτημένων δικαιωμάτων που αφορούν μισθολογικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά δικαιώματα και της επιχειρούμενης αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών και του επιδόματος βιβλιοθήκης.
Ο Π.Ι.Σ. είναι ανένδοτος σε οποιαδήποτε απόπειρα καταστρατήγησης των δικαιωμάτων, που θα προκαλέσει πρωτοφανή μείωση των εισοδημάτων των ιατρών.Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας

Δρ. Εμμανουήλ Γ. Καλοκαιρινός         Δρ. Κώστας Ι. Αλεξανδρόπουλος

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΟΦ

1. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ A2C062A ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PHARICID LOT

2. ΑΝΑΚΛΗΣΗ  ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ G006 ECO

3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ «BODY CELAR»

4. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ 9G507 ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CARVEDILOL/GENERICS

5. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INION CPS BABY SCREW

6. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ CBC II BLOOD RESERVATION SYSTEM ΚΩΔΙΚΟΣ 0225-ΧΧΧ-ΧΧΧ

7. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚOY ΠΡΟΪΟΝΤOΣ CD 103 PE

8. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚOY ΠΡΟΪΟΝΤOΣ COSEAL SURGICAL SEALANT

9. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚOY ΠΡΟΪΟΝΤOΣ ENDOTRACHEAL TUBES

10. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚOY ΠΡΟΪΟΝΤOΣMODIFIED NOVY CORNUAL CANNULATION SET

11. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ MUSCHIO BIANCO "HEM"

12. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΗΣ ΚΡΕΜΑΣ ΠΟΔΙΩΝ "RASSVET"

13. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΗΣ ΚΡΕΜΑΣ "SHIRLEY"

14. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΥΔΑΤΙΚΗΣ ΚΡΕΜΑΣ "SARCODE CREAM"

15. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΗΣ ΚΡΕΜΑΣ "UTSUKUSY CREAM"

16. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΙΚ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΛΙΒΑΝΙ HEM

17. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΒΑΦΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ "VOILA"

18. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ WPRO-SYNT CHEMICAL

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 των επιτροπών Ηρακλείου Κρήτης.

Ορίζουμε τις ημερομηνίες εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 των οποίων οι επιτροπές εδρεύουν στο Ηράκλειο,όπως παρακάτω:
ΤΕΤΑΡΤΗ 17-2-2010

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ώρα 9 το πρωί

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ώρα 12 το μεσημέρι


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-2-2010

ΙΑΤΡΙΚΗ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ώρα 11 το πρωί


ΤΡΙΤΗ 23-2-2010

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ώρα 9 το πρωί

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (γραπ.εξετ.): Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ώρα 11 το πρωί

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ώρα 12 το μεσημέρι


ΤΕΤΑΡΤΗ 24-2-2010

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ώρα 9:30 το πρωί

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ώρα 12 το μεσημέρι

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ώρα 1:30 το μεσημέρι

Μ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ώρα 2 το μεσημέρι


ΠΕΜΠΤΗ 25-2-2010

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (προφ.εξετ.): Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ώρα 11 το πρωί


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-2-2010

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ώρα 1 το μεσημέρι

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ώρα 3 το μεσημέρι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Καλείστε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Φεβρουαρίου 2010 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Νοσοκομείου-Κ.Υ. Ιεράπετρας.

Θα γίνει συζήτηση επί του οικονομικού Απολογισμού του έτους 2009 και του Προϋπολογισμού του έτους 2010. Επιπλέον θα συζητηθεί οποιοδήποτε θέμα τεθεί από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

Τα προβλήματα που θα συζητηθούν δίνεται η ευκαιρία να προωθηθούν για συζήτηση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο (27-28 Φεβρουαρίου 2010) στην Αθήνα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 των επιτροπών Ηρακλείου Κρήτης.

Ορίζουμε τις ημερομηνίες εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 των οποίων οι επιτροπές εδρεύουν στο Ηράκλειο,όπως παρακάτω:
ΤΕΤΑΡΤΗ 16-12-2009

ΙΑΤΡΙΚΗ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ώρα 11 το πρωί


ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ώρα 12 το μεσημέρι
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-12-2009

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ώρα 10 το πρωί


ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ώρα 1 το μεσημέρι


ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ώρα 3 το μεσημέρι

ΔΕΥΤΕΡΑ 21-12-2009

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ώρα 9:30 το πρωί

ΠΕΜΠΤΗ 24-12-2009

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ώρα 12 το μεσημέρι

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-1-2010

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (γραπ.εξετ.): Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ώρα 11 το πρωί

ΔΕΥΤΕΡΑ 11-1-2010

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (προφ.εξετ.): Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ώρα 11 το πρωί

Υποκατηγορίες

Σελίδα 27 από 30